Home » Manifesto
Manifesto Polish version

Manifesto Polish version

DOWNLOAD DOCUMENT
Electronic version is free

 

Tworzymy sieć, która łączy ludzi z całej Europy. Wartości, w które wierzymy, to wzajemne zaufanie między ludźmi oraz konstruktywna, otwarta wymiana myśli, oparta na wzajemnej akceptacji, szacunku i solidarności. Wierzymy również w dialog jako pokojową metodę radzenia sobie z konfliktami i różnicami poglądów, a także skuteczne narzędzie osiągania porozumienia. Kiedy społeczeństwo nie trwoni swoich zasobów na nienawiść i przemoc, to stwarza warunki do wymiany opinii, która może przysłużyć się wzmacnianiu spójności społecznej i podnoszeniu poziomu życia.

 

DOWNLOAD MANIFESTO AS PDF Download of Manifesto electronic version starts right after you hit the button


 
JOIN US HERE